Вибіркові освітні компоненти

 

Внутрішні нормативні документи

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти


Каталог вибіркових освітніх компонентів

GDS/ADS системи в індустрії гостинності / GDS/ADS Systems in Hospitality Industry
Soft Skills
Start-up-менеджмент / StartUp Management
Банківське кредитування / Bank Crediting
Барна справа / Bar Business
Бухгалтерський облік / Accounting
Ведення первинної облікової документації / Maintenance of Primary Accounting Documentation
Візуалізація даних / Data Visualization
Внутрішньогосподарський контроль / Internal Control
Гастрономічний туризм / Gastronomy Tourism
Дизайн інтер’єру / Interior design
Документообіг та документознавство / Workflow and Document Science
Економічна психологія / Economic Psychology
Економічна психологія / Economic Psychology
Електронна комерція / E-Commerce
Ідентифікація та використання м'яса, риби та морепродуктів / Identification and Use of Meat, Fish and Seafood
Ідентифікація, вибір та закупка харчових продуктів / Food Product Identification, Selection, And Procurement
Історія української кухні / History of Ukrainian Cuisine
Кадровий облік / Personnel Accounting
Кейтеринг / Catering
Кейтеринг та банкети / Catering and Banquets
Кейтеринг та організація івентів / Catering and Event Organisation
Керування цифровими трансформаціями / Managing Digital Transformation
Кондитерське та пекарське мистецтво / Confectioners' and Baking Skill
Кредитування суб'єктів господарювання / Lending of Business Entities
Кризис-менеджмент / Crisis Management
Кроскультурний менеджмент / Cross-Cultural Management
Культура пиття / Drinking Culture
Маркетинг / Marketing
Мерчандайзинг / Merchandising
Мистецтво презентації / Presentation Skills
Міжнародна готельна діяльність / International Hotel Operations
Міжнародні етнічні кухні / International Ethnic Cuisines
Музейно-виставкова справа / Museum and Exhibition Business
Некомерційні послуги харчування / Non-Commercial Food Services
Нова українська кухня / Modern Ukrainian Cuisine
Новітня харчова сировина / The Latest Food Raw Materials
Облік на підприємствах малого бізнесу / Accounting at Small Enterprises
Оздоровче та дієтичне харчування / Health and Dietary Nutrition
Оздоровчий туризм / Wellness Tourism
Оподаткування фізичних осіб-підприємців / Assessed Taxation of Individual Person - Entrepreneur
Оподаткування юридичних осіб / Assessed Taxation of Corporate Entity
Організація готельно-ресторанного обслуговування / Organization of Hotel and Restaurant Service
Основи Pay Per Click / Fundamentals of Pay Per Click
Основи Social Media Marketing / Fundamentals of Social Media Marketing
Основи гастрономії / Fundamentals of Gastronomy
Основи дизайну / Fundamentals of Design
Основи контролінгу / Fundamentals of Controlling
Основи кулінарії / Fundamentals of Cooking
Основи лідерства та тімбілдінгу / Fundamentals of Leadership and Team Building
Основи міжнародної економіки / Fundamentals of International Economy
Основи організації розважальних заходів / Fundamentals Organization of Entertainment Events
Основи організації туризму / Fundamentals Organization of Tourism
Основи організації харчування / Fundamentals of Catering Management
Основи податкової оптимізації / Fundamentals of Tax Optimization
Основи проєктування закладів харчування / Fundamentals of designing food establishments
Основи протидії цифровому шахрайству / Fundamentals of Countering Digital Fraud
Основи страхового менеджменту / Fundamentals of Insurance Management
Основи фінансових технологій / Fundamentals of Financial Technologies
Основи фінансового моніторингу / Fundamentals of Financial Monitoring
Основи фінансової економіки / Fundamentals of Financial Economy
Основи фінансової інфраструктури / Fundamentals of Financial Infrastructure
Офіс-менеджмент / Office Management
Планування меню та управління витратами / Menu Planning and Cost Management
Психологія спілкування / Psychology of Communication
Психологія сервісної діяльності / Psychology of service activity
Світові кухні / World Cuisines
Стандартизація бухгалтерського обліку / Accounting Standardization
Сучасна банкетна кулінарія / Modern Banqueting Cuisine
Сучасні економічні теорії / Modern Economic Theories
Техніки продажів / Sales Techniques
Технології продукції ресторанного господарства / Technologies for Restaurant Products
Товарознавство / Commodity
Традиційна українська кухня / Traditional Ukrainian Cuisine
Управління витратами / Cost Management
Управління персоналом у  готельно-ресторанному господарстві / HR Management in the Hotel and Restaurant Industry
Цифрова культура / Digital Culture
Цифровий маркетинг / Digital Marketing
Цифрові послуги та рішення для бізнесу / Digital Services and Solutions for Business
Ціноутворення / Pricing
Основи підприємництва / Basics of Entrepreneurship
Web-технології в бізнесі / Web-Technologies in Business
Звітність бізнесу / Business Reporting
Облікова політика підприємства / Accounting Policy of Enterprise
Оцінювання майна бізнес структур / Valuation of Property of Business Structures
Проєктування закладів ресторанного господарства / Design of restaurant establishments
Політичні інститути і процеси / Political institutions and processes
Інжиніринг будівель / Building engineering
Моделювання інтер'єрів закладів РГ / Modeling of the interiors of restaurants
Організація підприємницької діяльності / Organization of entrepreneurial activity