Загальні положення

Внутрішні нормативні документи

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про самостійну роботу здобувачів освіти

Положення про визнання результатів навчання

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освітиЗовнішні нормативні документи

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

Про фахову передвищу освіту : Закон України від 6 червня 2019 року № 2745-VIII

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII

Типове положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2023 р. № 510