Кваліфікація педагогічних працівників


Внутрішні нормативні документи

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівниківЗовнішні нормативні документи

Положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 р. № 805

Професійний стандарт на групу професій "Викладачі закладів вищої освіти" : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 610

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 р. № 1341

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800

Про документи про підвищення кваліфікації : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 р. № 34

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187

Таблиці відповідності спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 р. № 1151

Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном : постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411.

Механізм трансформації та співвідношення спеціальностей з економічних наук : наказ Вищої атестаційної комісії України від 24 жовтня 2006 р. № 503