Ресурсно-методичний супровід освітнього процесу

Сайт: Портал навчальних ресурсів Харківського торговельно-економічного фахового коледжу ДТЕУ
Курс: Портал навчальних ресурсів Харківського торговельно-економічного фахового коледжу ДТЕУ
Книга: Ресурсно-методичний супровід освітнього процесу
Надруковано:
Дата: понеділок 15 липня 2024 12:25 PM

Кваліфікація педагогічних працівників


Внутрішні нормативні документи

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівниківЗовнішні нормативні документи

Положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 р. № 805

Професійний стандарт на групу професій "Викладачі закладів вищої освіти" : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 610

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 р. № 1341

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800

Про документи про підвищення кваліфікації : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 р. № 34

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187

Таблиці відповідності спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 р. № 1151

Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном : постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411.

Механізм трансформації та співвідношення спеціальностей з економічних наук : наказ Вищої атестаційної комісії України від 24 жовтня 2006 р. № 503 

Оприлюдення навчальних видань

Зовнішні нормативні документи

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 57 с.

Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання : ДСТУ 3008:2015. – [Чинний від 2017-07-01]. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 31 с.

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015. – [Чинний від 2016-07-01]. – Київ : УкрНДНЦ, 2017. – 16 с.

Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582:2013. – [Чинний від 2014-01-01]. – Київ : Мінекономрозвитку, 2014. – 18 с.

Видання. Основні види. Терміни та визначення понять  : ДСТУ 3017:2015. – [Чинний від 2016-07-01]. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 42 с.

Деякі питання скасування процедури надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній літературі для вищих навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2014 р. № 486

Підготовка та редагування бібліографічних посібників у виданнях : методичні рекомендації (Книжкова палата України)

Інформаційній супровід освіти

Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР

Відкриті заняття викладачів

Внутрішні нормативні документи

Положення про відкриті навчальні заняття педагогічних працівників

2023/2024

ГРАФІК

проведення відкритих навчальних занять педагогічними працівниками у 2023/2024 н. р.


ПІБ
педагогічного
працівника

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене звання

Змістовно-організаційні характеристики заняття

Дата
проведення

Навчальна дисципліна

Тема

Форма навчального заняття

Циклова комісія економіки, управління та адміністрування

1.        

Гриневич Л. В.

Спеціаліст, докт. екон. наук

Операційний менеджмент

Операційна система організації: структурно-процесна характеристика

Лекція

11.09.2023

2.        

Гурова К. Д.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук, доцент

Глобальна економіка та міжнародні економічні зв'язки

Міжнародна торгівля та міжнародна торгова політика.

Лекція

25.10.2023

3.        

Бережна Ю. Г.

Спеціаліст,
канд. екон. наук

Основи маркетингу послуг

Цінова політика у сфері послуг

Лекція

17.10.2023

4.        

Блиндюк Р. В.

Спеціаліст

Основи маркетингу

Комплекс маркетингу та сучасні умови розвитку маркетингу

Лекція

19.10.2023

5.        

Зміївська І. В.

Спеціаліст вищої категорії

 Інформаційні системи та технології в професійній діяльності

 Еволюція інформаційних систем менеджменту

 Лекція

 27.09.2023

6.        

Клепікова О. В.

Спеціаліст вищої категорії

Сучасна економіка та бізнес-середовище організації

Продукція та виробнича програма організації

 Лекція

07.11.2023

7.        

Курилова Н. М.

Спеціаліст вищої категорії

Теорія організації

Типи організацій

 Лекція

13.11.2023

8.        

Мельничук М. О.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук

Бухгалтерський облік

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Лекція

18.10.2023

9.        

Мітяєва Т. Л.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук, доцент

Основи маркетингу

Маркетингові дослідження

Лекція

24.10.2023

10.    

Нагорна І. В.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук

Звітність бізнесу

 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Лекція

 03.10.2023

11.    

Постольна Н. О.

Спеціаліст І категорії

Кредитування та гранти для бізнесу

Комерційний кредит

Практичне заняття

13.10.2023

12.    

Прядко О. М.

Спеціаліст, канд. екон. наук

Мерчандайзинг

Маркетинг торговельних каналів

Лекція

19.09.2023

13.    

Резенкіна Н. О.

Спеціаліст вищої категорії

Демократія, права людини та культурний код країни

Трудове право України, трудові права та обов’язки  громадян

Лекція

17.11.2023

14.    

Руденко І. В.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук, доцент

Економіка суб'єктів господарювання

Фінансово-економічний стан господарюючого суб'єкта та його оцінка

Лекція

05.12.2023

15.    

Руденко С. О.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
канд. філос. наук

Основи філософських знань

Історія та сучасність вітчизняної філософської думки

Лекція

11.12.2023

16.    

Савченко І. Г.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. наук з держ. упр., доцент

Основи менеджменту

Керівництво та лідерство

Лекція

05.12.2023

17.    

Самойлова А.В.

Спеціаліст

Фахові комунікації іноземною мовою

The Reception area

Практичне заняття

06.12.2023

18.    

Скіндер Н. В.

Спеціаліст І категорії

Soft Skills

Розвиток критичного та рефлексивного мислення

Лекція

28.09.2023

19.    

Тихонович В. М.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
канд. пед. Наук, професор

Психологія управління

Ділове спілкування як засіб управлінського впливу

Лекція

07.12.2023

Циклова комісія харчових технологій та готельно-ресторанної справи

20.    

Золотухіна О.О.

Спеціаліст вищої категорії.

Контроль якості та безпечності харчових продуктів

Організація контролю якості та управління безпечністю на підприємствах молочної промисловості.

Лекція

 

10.10.2023

21.    

Cєдих К. В.

Спеціаліст вищої категорії,  канд. тех. наук.

Інформаційно-документаційне забезпечення виробничих процесів.

Сутність використання нормативно-технічної документації.

Лекція

09.10.2023

22.    

Мітяєва Т. Л.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук, доцент

Готельна справа

Технологія прийому та розміщення туристів в підприємствах готельного господарства.

Лекція

17.10.2023

23.    

Зміївська І. В.

Спеціаліст вищої категорії.

Інформаційні системи та технології для харчових виробництв.

Роль інформаційних систем у сучасному бізнесі.

Лекція

19.10.2023

    24.

Шубіна Л.Ю.

Спеціаліст вищої категорії, канд. тех. наук, доцент

Технології харчових виробництв.

Технологія крохмалю та крохмалопродуктів.

Лекція

21.11.2023

   25.

Кунічева Т.П.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Цифрове середовище бізнесу.

Цифровізація як один з напрямків розвитку економіки та суспільного життя.

Лекція

27.10.2023

26.

Болотолва Т.М.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук, доцент

Індустрія гостинності.

Феномен Гостинності: поняття, структура, фактори розвитку.

Лекція

18.09.2023

27.

Гібкін К.Р.

Спеціаліст

Дизайн та тихнологія надання туристичних послуг.

Виробники і споживачі у сфері туристичного обслуговування.

Лекція

03.10.2023

28.

Аштаєва Н. Л.

Спеціаліст І категорії.

Новітні технології харчової продукції.

Молекулярні технології.

Лекція

8.11.2023

29.

Аштаєв О.С.

Спеціаліст І категорії.

Технології харчових виробництв (просунутий рівень).

Технології спиртової, виноробної та пивоварної промисловості.

Лекція

23.10.2023

30.

Нагорний О.Ю.

Спеціаліст, канд. техн. наук

Основи технологічного менеджменту.

Планування технологічного розвитку підприємства.

Лекція

14.11.2023

31.

Скок Р.А.

Спеціаліст

Основи здорового способу життя

Природні та антропогенні фактори, які впливають на здоров’я людини.

Лекція

14.09.2023

32.

Вороніна К.В.

Спеціаліст

Гігієна та санітарія в галузі.

Санітарно-гігієнічні вимоги до навколишнього середовища систем забезпечення готельно-ресторанних комплексів.

Лекція

14.09.2023

33.

Вольфсон-Гарщшина Н.В.

Спеціаліст

Гастрономічний туризм.

Об’єкти гастрономічного туризму України та світу

Лекція

10.11.2023

34.

Мірошниченко Т.М.

Спеціаліст

Готельна справа

Технологічний цикл обслуговування гостей. Регламент процесів «Організація обслуговування на поверхах», «Організація харчування гостей»

Лабораторне заняття

10.10.2023

35.

Золотухіна О.О.

Спеціаліст вищої категорії.

Технології харчових виробництв

Технології борошно-круп’яної промисловості.

Лекція

Березень, 2024

36.

Cєдих К. В.

Спеціаліст вищої категорії,  канд. тех. наук.

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.

Механічне устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.

Лекція

Вересень, 2024

37.

Мітяєва Т. Л.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук, доцент

Дизайн і технології сервісних процесів у готелях

Сучасна архітектура та інтер’єр готелю

Лекція

Квітень, 2024

38.

Зміївська І. В.

Спеціаліст вищої категорії.

Онлайн маркетплейс.

Глобальна мережа в реалізації електронної комерції.

Лекція

Березень, 2024

39.

Шубіна Л.Ю.

Спеціаліст вищої категорії, канд. тех. наук, доцент

Товорознавство харчових продуктів.

Таворознавчі характеристики мясноі сировини.

Лекція

Квітень,2024

40.

Кунічева Т.П.

Спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист.

Візуалізація даних.

Доповнена реальність.

Лекція

Квітень,2024

41.

Гібкін К.Р.

Спеціаліст

Організація екскурсійного обслуговування.

Техніка ведення екскурсії.

Лекція

Квітень, 2024

42.

Аштаєва Н. Л.

Спеціаліст І категорії.

Технологія ресторанної продукції.

Технологія холодних страв та закусок.

Лекція

Квітень, 2024р.

43.

Аштаєв О.С.

Спеціаліст І категорії.

Міжнародні етнічні кухні.

Традиції і культура харчування народів країн Америки.

Лекція

Квітень, 2024р.

44.

Нагорний О.Ю.

Спеціаліст, канд. техн. наук

Технологія харчових виробництв.

Технології молочної промисловості.

Лекція

Березень, 2024 р.

45.

Гуторов О.С.

Спеціаліст вищої категорії.

Основи дизайну.

Основи стелістики та дизайн-процесу.

Лекція

Травень, 2024 р.

46.

Скок Р.А.

Спеціаліст

Екологічна безпека харчових виробництв

Екологічна безпека атмосферного повітря, водопостачання та водовідведення на харчових підприємствах.

Лекція

Травень, 2024р.

47.

Вороніна К.В.

Спеціаліст

Харчова хімія.

Харчові кислоти та їх вплив на якість продуктів.

Лекція

Квітень, 2024р.

48.

Вольфсон-Гаршина Н.В.

Спеціаліст

Організація туризму.

Організація туристичного ринку.

Лекція

Квітень, 2024р.

49.

Мірошниченко Т.М.

Спеціаліст

Організація готельно-ресторанного обслуговування

Організація якісного обслуговування в індустрії гостинності

Лекція

Березень, 2024

2022/2023

Графік
проведення відкритих навчальних занять педагогічними працівниками у 2022/2023 н. р.

ПІБ
педагогічного
працівника

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене звання

Змістовно-організаційні характеристики заняття

Дата
проведення

Навчальна дисципліна

Тема

Форма навчального заняття

Циклова комісія економіки, управління та адміністрування

1.

Гурова К. Д.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук, доцент

Основи підприємництва

Процес створення підприємництва та характеристика основних його етапів

Лекція

09.12.2022

2.

Катаєв А. В.

Спеціаліст,
канд. екон. наук, доцент

Маркетинг

Структура і процес маркетингових досліджень

Лекція

22.11.2022

3.

Клепікова О. В.

Спеціаліст

Сучасна економіка та бізнес-середовище організації

Продукція та виробнича програма організації

Лекція

14.11.2022

4.

Курилова Н. М.

Спеціаліст

Менеджмент

Методологічні основи менеджменту

Лекція

10.02.2023

5.

Мельничук М. О.

Спеціаліст,
канд. екон. наук

Облік за видами економічної діяльності

Бухгалтерський облік діяльності підприємств громадського харчування

Лекція

01.11.2022

Бухгалтерський облік

Документація та інвентаризація в системі бухгалтерського обліку

Лекція

10.10.2022

6.

Мітяєва Т. Л.

Спеціаліст,
канд. екон. наук, доцент

Основи ринкових досліджень та поведінки споживачів

Продуктова політика у сфері послуг

Лекція

31.10.2022

7.

Нагорна І. В.

Спеціаліст,
канд. екон. наук

Фінансовий облік

Облік витрат виробництва

Лекція

18.11.2022

8.

Постольна Н. О.

Спеціаліст І категорії

Податкова система

Податкова політика та податковий механізм

Лекція

23.02.2022

9.

Резенкіна Н. О.

Спеціаліст вищої категорії

Правове регулювання професійної діяльності

Ліцензування економічної діяльності. Правовий режим майна суб’єктів економічної діяльності

Лекція

29.11.2022

Громадянське суспільство

Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту.

Лекція

05.12.2022

10.

Руденко І. В.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук, доцент

Планування меню та управління витратами

Концептуальні засади управління витратами на підприємстві ресторанного бізнесу

Лекція

21.02.2023

11.

Руденко С. О.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
канд. філос. наук

Ділова українська мова та навички презентації

Оратор і аудиторія. Техніка публічних презентацій

Лекція

22.12.2022

Основи філософських знань

Історія та сучасність вітчизняної філософської думки

Лекція

12.12.2022

12.

Савченко І. Г.

Спеціаліст,
канд. наук з держ. упр., доцент

Менеджмент

Регулювання та управління трудовим колективом

Лекція

06.12.2022

13

Скіндер Н. В.

Спеціаліст І категорії

Soft Skills

Самоорганізація та самомотивація

Лекція

02.03.2023

14.

Тихонович В. М.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
канд. пед. наук, професор

Основи організаційної поведінки та бізнес-комунікацій

Формування групової організаційної поведінки

Лекція

27.03.2023

15.

Триняк М. В.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
д-р філос. наук, професор

Професійні комунікації іноземною мовою

Introduction: Holidays, Hotels and Restaurants

Практичне заняття

06.02.2023

Циклова харчових технологій та готельно-ресторанної справи

16.

Аштаєв О. С.

Спеціаліст І категорії

Основи гастрономії 

Теоретичні основи гастрономії 

Лекція

21.02.2023 

17.

Аштаєва Н. Л.

Спеціаліст І категорії

Харчова хімія

Харчові речовини. Їх властивості та перетворення в харчових технологіях 

 Лекція

22.02.2023 

18.

Гібкін К. Р.

Спеціаліст

Дизайн та технологія обслуговування в закладах готельного господарства

Класифікація підприємств готельного господарства. Типи підприємств готельного господарства 

Лекція

07.03.2023 

19.

Гуторов О. С.

Спеціаліст

Основи дизайну

Композиція

Лекція

13.02.2023

Проєктування та інжиніринг підприємств галузі

Порядок та обґрунтування проектування закладів громадського харчування

Лекція

07.11.2022

20.

Зміївська І. В.

Спеціаліст вищої категорії

Цифрові послуги та рішення для бізнесу

Цифрові рішення для бізнесу

Лекція

30.11.2022

21.

Золотухіна О. О.

Спеціаліст вищої категорії

Контроль та управління якістю та безпечністю харчових продуктів 

Система контролю якості харчових продуктів. Впровадження НАССР 

Лекція 

24.02.2023 

22.

Кунічева Т. П.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Цифрова культура 

Цифрова культура та її місце в сучасному інформаційному суспільстві 

Лекція 

24.02.2023 

23.

Скок Р. А.

Спеціаліст

Екологічна безпека харчових виробництв 

Людина та природне середовище 

Лекція 

27.02.2023 

24.

Сєдих К. В.

Спеціаліст,
канд. техн. наук

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Теплове устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Лекція

08.02.2023

25

Цибочкін В. В.

 

Основи протидії цифровому шахрайству 

Шкідливе програмне забезпечення 

Прпактичне заняття 

09.03.2023 

26.

Шубіна Л. Ю.

Спеціаліст,
канд. техн. наук, доцент

Товарознавство харчових продуктів

Товарознавчі характеристики кондитерських виробів

Лекція

14.02.2023

2021/2022

Графік
проведення відкритих навчальних занять педагогічними працівниками у 2021/2022 н. р.
 

ПІБ
педагогічного
працівника

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене звання

Змістовно-організаційні характеристики заняття

Дата
проведення

Навчальна дисципліна

Тема

Форма навчального заняття

Циклова комісія економіки, управління та адміністрування

1.

Голованова О. М.

Спеціаліст І категорії

Бухгалтерський облік

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Практичне заняття

08.04.2022

2.

Гузенко Г. М.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, канд. екон. наук, доцент

Економічна теорія

Етапи розвитку економічної теорії

Лекція

15.09.2021

3.

Клочко В. М.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук, доцент

Економіка підприємства

Результативність діяльності підприємства

Лекція

29.11.2021

Витрати підприємства

Практичне заняття

07.02.2022

4.

Кулинич Т. В.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук

Теоріїя організації

Організація як система

Лекція

17.11.2021

Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація

Практичне заняття

14.12.2021

5.

Кунічева Т. П.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Інформатика і комп’ютерна техніка

Аналіз економічної інформації за допомогою табличного процесора

Практичне заняття

09.11.2021

6.

Морковін Є. О.

Спеціаліст

Інформаційні системи і технології

Сучасні інформаційні системи і технології

Практичне заняття

17.09.2021

7.

Постольна Н. О.

Спеціаліст І категорії

Фінанси, гроші та кредит

Необхідність та сутність кредиту

Лекція

19.04.2022

8.

Приходько Т. М.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Менеджмент

Планування в менеджменті

Лекція

14.04.2022

9.

Редька С. І.

Спеціаліст

Історія України

Українські землі у міжвоєнний період 1922–1939 рр.

Лекція

26.11.2021

Україна у складі СРСР 1940–1960 р.р.

Семінарське заняття

18.12.2021

10.

Резенкіна Н. О.

Спеціаліст вищої категорії

Правознавство

Адміністративне право України

Лекція

12.10.2021

11.

Руденко І. В.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук, доцент

Управління витратами

Формування витрат за місцями і центрами відповідальності

Лекція

17.02.2022

12.

Руденко С. О.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, канд. філос. наук

Українська мова за професійним спрямуванням

До Дня української писемності «Одна вона у нас така співуча і дзвінка»

Літературно-музична композиція

09.11.2021

Філософія

Історико-філософський процес у Європі ІХХ ст.

Лекція-конференція

15.12.2021

13.

Скіндер Н. В.

Спеціаліст І категорії

Soft Skills

Формування якостей ефективного менеджера

Лекція

22.04.2022

14.

Тетеріна Т. А.

Спеціаліст вищої категорії

Географія туризму

Міжнародний і внутрішній туризм в країнах Азії і близького сходу

Лекція

24.11.2021

15.

Торяник І. П.

Спеціаліст І категорії

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Present Indefinite Tense

Практичне заняття

07.12.2021

16.

Тихонович В. М.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, канд. пед. наук, професор

Психологія

Психічні стани особистості

Лекція

07.04.2022

17.

Триняк М. В.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, д-р філос. наук, професор

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Money and its functions

Практичне заняття

10.11.2021

The main features of Ukrainian cuisine

Практичне заняття

11.02.2022

18.

Фролова Т. В.

Спеціаліст канд. техн. наук

Основи менеджменту

Універсальні функції менеджменту

Практичне заняття

18.10.2021

Проектування структур управління в підприємствах ресторанного господарства

Лекція

03.12.2022

Циклова харчових технологій та готельно-ресторанної справи

19.

Анісімов Г. Г.

Спеціаліст вищої категорії

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

Характеристика складського господарства

Лекція

11.11.2021

Організація тарного господарства

Практичне заняття

02.12.2021

20.

Аштаєв О. С.

Спеціаліст І категорії

Технічне креслення

Виконання ескізів деталей

Практичне заняття

15.11.2021

21.

Аштаєва Н. Л.

Спеціаліст І категорії

Основи санітарії, мікробіології та фізіології харчування

Мікробіологія харчових продуктів

Лекція

10.11.2021

22.

Гапонцева О. В.

Спеціаліст вищої категорії, канд. техн. Наук

Управління якістю продукції та послуг закладів сфери гостинності

Система управління якістю як механізм діяльності закладу готельно-ресторанного господарства

Лекція

12.04.2022

23.

Горбенко Г. О.

Спеціаліст ІІ категорії

Технологія харчових виробництв

Цукрова флористика

Практичне заняття

18.11.2021

Технологія борошняних і хлібобулочних виробів

Різдвяні пряники

Майстер-клас

22.12.2021

24.

Жуков Є. В.

Спеціаліст вищої категорії, канд. техн. наук

Ресторанна справа

Підготовка до обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства

Лекція

15.02.2022

25.

Зоря Р. Р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Товарознавство продовольчих товарів

Плодоовочеві товари та продукти їхньої переробки

Лекція

12.10.2021

26.

Пілюгіна І. С.

Спеціаліст, канд. техн. наук

Загальна та харчова хімія

Реакції окислення відновлення. Електрохімічні процеси

Лекція

17.11.2021

Кількісний аналіз

Практичне заняття

20.12.2021

27.

Черевична Н. І.

Спеціаліст вищої категорії, канд. техн. наук, доцент

Організація виробництва в закладах ресторанного господарства

Музеї кави

Практичне заняття

18.10.2021

Організація роботи кав’ярень

Лекція

29.11.2021

28.

Шелухіна І. А.

Спеціаліст ІІ категорії

Основи охорони праці

Виробничі шкідливості й методи захисту людини від їх негативного впливу

Практичне заняття

19.10.2021

Електробезпеки та дія струму на організм людини

Лекція

16.11.2021

29.

Яремчук Н. В.

Спеціаліст вищої категорії

Стратегія підприємства

Стратегія бізнесу

Лекція

02.11.2021

Основи підприємництва

Підприємство як основна організаційна структура підприємницької діяльності

Лекція

16.02.2022

Організація роботи викладачів

Внутрішні документи

Шаблони документів

Виконання педагогічного навантаження та Реєстр дисциплін

Робочі кабінети викладачів (циклова комісія ЕУ)

Робочі кабінети викладачів (циклова комісія ТХ)

Архів робочих програм навчальних дисциплін


Адміністративні рішенняЗовнішні нормативні документи

Як організувати роботу педагогічних працівників, які вимушено виїхали за кордон в умовах воєнного стану : рекомендації Державної служби якості освіти України від 18 березня 2022 р.

Особливості застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану : роз’яснення МОНУ від 17 березня 2022 р.

Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану : Закон України від 15 березня 2022 р. № 2126-IX

Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання : лист МОНУ від 06 березня 2022 р.  1/3370-22

Нове законодавство про ФПО

№ 800 Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
№ 306 Наказ Мінекономіки від 24 лютого 2020 року Про затвердження Зміни до національного класифікатора ДК 009:2010
№ 147 Постанова КМУ від 26 лютого 2020 р. Про внесення змін до ПКМУ від 28 грудня 2016 р. № 1045 - питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) ВНЗ
№ 199 Постанова КМУ від 26 лютого 2020 р. Про внесення змін до ПКМУ від 17 липня 2015 р. № 506 - надання  статусу курсанта окремим здобувача у невійськових закладах освіти
№ 419 Постанова КМУ від 27 травня 2020 р. Про внесення змін до ПКМУ від 5 квітня 1999 р. № 541 - пільговий проїзд студентів (курсантам невійськових) ЗФПО
№ 736 Постанова КМУ від 19 серпня 2020 р. Про затвердження Типової форми договору про надання освітніх послуг ЗФПО
№ 765 Постанова КМУ від 2 вересня 2020 р. Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері ФПО з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання
№ 807 Постанова КМУ від 9 вересня 2020 р. Про затвердження Положення про фаховий мистецький коледж
№ 957 Постанова КМУ від 13 жовтня 2020р. Про внесення змін до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів ПЗСО і педагогічних працівників
№ 980 Постанова КМУ від 21 жовтня 2020 р. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 - порядок забезпечення стипендіями осіб, які навчаються в ЗФПО
№ 1259 Постанова КМУ від 16 грудня 2020 р. Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти
№ 89 Розпорядження КМУ від 3 лютого 2021 р. Про затвердження плану заходів з підготовки передачі до комунальної власності цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (ЗФПВО) державної форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у яких здійснюються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва
№ 251 Наказ МОН від 23 лютого 2021  р. Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» - Типове положення про конкурсний відбір та Типовий контракт з керівником
№ 271 Наказ МОН від 01 березня 2021 р. Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території АРК та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення
№ 365 Постанова КМУ від 24 березня 2021 р. Про внесення змін до ПКМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 – Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності
№ 415 Наказ МОН від 13 квітня 2021 р. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти
№ 357 Постанова КМУ від 14 квітня 2021 р. Про внесення змін до переліків, затверджених ПКМУ від 28 липня 2003 р. № 1180 і від 27 серпня 2010 р. № 796 (платні послуги, які можуть надаватися державними  та комунальними закладами освіти…)
№ 466 Наказ МОН від 26 квітня 2021 р. Про документи про фахову передвищу освіту
№ 475 Постанова КМУ від 17 травня 2021 р. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти
№ 497 Постанова КМУ від 19 травня 2021 р. Про атестацію здобувачів ступеня ФПО та ступенів ВО на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі ЄДКІ (Перелік спеціальностей, Порядок проведення ЄДКІ)
№ 686 Наказ МОН від 18 червня 2021 р. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗФПО
№ 644 Постанова КМУ від 23 червня 2021 р. Про затвердження Порядку визначення компенсації витрат членів наглядових рад ЗФПО державної та комунальної форми власності
№ 749 Наказ МОН від 01 липня 2021 р. Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти
№ 762 Наказ МОН від 02 липня 2021 р. Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)
№ 724 Постанова КМУ від 14 липня 2021 р. Про затвердження Порядку переведення здобувачів ФПО, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших ЗФПО для завершення навчання за рахунок коштів відповідного бюджету
№ 988 Наказ МОН від 15 вересня 2021 р. Про затвердження Порядку виготовлення, видачі, обліку документів про ФПО та додатків до документів про ФПО
№ 1058 Постанова КМУ від 11 жовтня 2021 р. Про граничну вартість документів про здобуття ФПО, що виготовляються за рахунок бюджетних коштів
№ 1256 Постанова КМУ від  2 грудня 2021 р. Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій – критерії призначення академічних стипендій
№ 1431 Наказ МОН від 24 грудня 2021 р. Про внесення змін до наказу МОН від 07 грудня 2018 року № 1369 – проведення ДПА здобувачів ФПО
№ 130 Наказ МОН від 8 лютого 2022 р. Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
№ 186 Наказ МОН від 16 лютого 2022 р. Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
№ 187 Наказ МОН від 16 лютого 2022 р. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 07 серпня 2002 року № 450
№ 338 Постанова КМУ від 21 березня 2022 р. Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану
№ 364 Наказ МОН від  20 квітня 2021 р. Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році
№ 472 Наказ МОН від 24 травня 2021 р. Про внесення змін до Норм часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти
№ 981 Постанова КМУ від 2 вересня 2022 р. Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548
№ 1164 Постанова КМУ від 14 жовтня 2022 р. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 р. № 338
№ 426 Наказ МОН від 13 квітня 2023 р. Про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти
№ 510 Наказ МОН від 2 травня 2023 р. Про затвердження Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти
№ 510 Наказ МОН від 2 травня 2023 р. Про затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти