Відкриті заняття викладачів

2023/2024

ГРАФІК

проведення відкритих навчальних занять педагогічними працівниками у 2023/2024 н. р.


ПІБ
педагогічного
працівника

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене звання

Змістовно-організаційні характеристики заняття

Дата
проведення

Навчальна дисципліна

Тема

Форма навчального заняття

Циклова комісія економіки, управління та адміністрування

1.        

Гриневич Л. В.

Спеціаліст, докт. екон. наук

Операційний менеджмент

Операційна система організації: структурно-процесна характеристика

Лекція

11.09.2023

2.        

Гурова К. Д.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук, доцент

Глобальна економіка та міжнародні економічні зв'язки

Міжнародна торгівля та міжнародна торгова політика.

Лекція

25.10.2023

3.        

Бережна Ю. Г.

Спеціаліст,
канд. екон. наук

Основи маркетингу послуг

Цінова політика у сфері послуг

Лекція

17.10.2023

4.        

Блиндюк Р. В.

Спеціаліст

Основи маркетингу

Комплекс маркетингу та сучасні умови розвитку маркетингу

Лекція

19.10.2023

5.        

Зміївська І. В.

Спеціаліст вищої категорії

 Інформаційні системи та технології в професійній діяльності

 Еволюція інформаційних систем менеджменту

 Лекція

 27.09.2023

6.        

Клепікова О. В.

Спеціаліст вищої категорії

Сучасна економіка та бізнес-середовище організації

Продукція та виробнича програма організації

 Лекція

07.11.2023

7.        

Курилова Н. М.

Спеціаліст вищої категорії

Теорія організації

Типи організацій

 Лекція

13.11.2023

8.        

Мельничук М. О.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук

Бухгалтерський облік

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Лекція

18.10.2023

9.        

Мітяєва Т. Л.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук, доцент

Основи маркетингу

Маркетингові дослідження

Лекція

24.10.2023

10.    

Нагорна І. В.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук

Звітність бізнесу

 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Лекція

 03.10.2023

11.    

Постольна Н. О.

Спеціаліст І категорії

Кредитування та гранти для бізнесу

Комерційний кредит

Практичне заняття

13.10.2023

12.    

Прядко О. М.

Спеціаліст, канд. екон. наук

Мерчандайзинг

Маркетинг торговельних каналів

Лекція

19.09.2023

13.    

Резенкіна Н. О.

Спеціаліст вищої категорії

Демократія, права людини та культурний код країни

Трудове право України, трудові права та обов’язки  громадян

Лекція

17.11.2023

14.    

Руденко І. В.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук, доцент

Економіка суб'єктів господарювання

Фінансово-економічний стан господарюючого суб'єкта та його оцінка

Лекція

05.12.2023

15.    

Руденко С. О.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
канд. філос. наук

Основи філософських знань

Історія та сучасність вітчизняної філософської думки

Лекція

11.12.2023

16.    

Савченко І. Г.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. наук з держ. упр., доцент

Основи менеджменту

Керівництво та лідерство

Лекція

05.12.2023

17.    

Самойлова А.В.

Спеціаліст

Фахові комунікації іноземною мовою

The Reception area

Практичне заняття

06.12.2023

18.    

Скіндер Н. В.

Спеціаліст І категорії

Soft Skills

Розвиток критичного та рефлексивного мислення

Лекція

28.09.2023

19.    

Тихонович В. М.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
канд. пед. Наук, професор

Психологія управління

Ділове спілкування як засіб управлінського впливу

Лекція

07.12.2023

Циклова комісія харчових технологій та готельно-ресторанної справи

20.    

Золотухіна О.О.

Спеціаліст вищої категорії.

Контроль якості та безпечності харчових продуктів

Організація контролю якості та управління безпечністю на підприємствах молочної промисловості.

Лекція

 

10.10.2023

21.    

Cєдих К. В.

Спеціаліст вищої категорії,  канд. тех. наук.

Інформаційно-документаційне забезпечення виробничих процесів.

Сутність використання нормативно-технічної документації.

Лекція

09.10.2023

22.    

Мітяєва Т. Л.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук, доцент

Готельна справа

Технологія прийому та розміщення туристів в підприємствах готельного господарства.

Лекція

17.10.2023

23.    

Зміївська І. В.

Спеціаліст вищої категорії.

Інформаційні системи та технології для харчових виробництв.

Роль інформаційних систем у сучасному бізнесі.

Лекція

19.10.2023

    24.

Шубіна Л.Ю.

Спеціаліст вищої категорії, канд. тех. наук, доцент

Технології харчових виробництв.

Технологія крохмалю та крохмалопродуктів.

Лекція

21.11.2023

   25.

Кунічева Т.П.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Цифрове середовище бізнесу.

Цифровізація як один з напрямків розвитку економіки та суспільного життя.

Лекція

27.10.2023

26.

Болотолва Т.М.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук, доцент

Індустрія гостинності.

Феномен Гостинності: поняття, структура, фактори розвитку.

Лекція

18.09.2023

27.

Гібкін К.Р.

Спеціаліст

Дизайн та тихнологія надання туристичних послуг.

Виробники і споживачі у сфері туристичного обслуговування.

Лекція

03.10.2023

28.

Аштаєва Н. Л.

Спеціаліст І категорії.

Новітні технології харчової продукції.

Молекулярні технології.

Лекція

8.11.2023

29.

Аштаєв О.С.

Спеціаліст І категорії.

Технології харчових виробництв (просунутий рівень).

Технології спиртової, виноробної та пивоварної промисловості.

Лекція

23.10.2023

30.

Нагорний О.Ю.

Спеціаліст, канд. техн. наук

Основи технологічного менеджменту.

Планування технологічного розвитку підприємства.

Лекція

14.11.2023

31.

Скок Р.А.

Спеціаліст

Основи здорового способу життя

Природні та антропогенні фактори, які впливають на здоров’я людини.

Лекція

14.09.2023

32.

Вороніна К.В.

Спеціаліст

Гігієна та санітарія в галузі.

Санітарно-гігієнічні вимоги до навколишнього середовища систем забезпечення готельно-ресторанних комплексів.

Лекція

14.09.2023

33.

Вольфсон-Гарщшина Н.В.

Спеціаліст

Гастрономічний туризм.

Об’єкти гастрономічного туризму України та світу

Лекція

10.11.2023

34.

Мірошниченко Т.М.

Спеціаліст

Готельна справа

Технологічний цикл обслуговування гостей. Регламент процесів «Організація обслуговування на поверхах», «Організація харчування гостей»

Лабораторне заняття

10.10.2023

35.

Золотухіна О.О.

Спеціаліст вищої категорії.

Технології харчових виробництв

Технології борошно-круп’яної промисловості.

Лекція

Березень, 2024

36.

Cєдих К. В.

Спеціаліст вищої категорії,  канд. тех. наук.

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.

Механічне устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.

Лекція

Вересень, 2024

37.

Мітяєва Т. Л.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук, доцент

Дизайн і технології сервісних процесів у готелях

Сучасна архітектура та інтер’єр готелю

Лекція

Квітень, 2024

38.

Зміївська І. В.

Спеціаліст вищої категорії.

Онлайн маркетплейс.

Глобальна мережа в реалізації електронної комерції.

Лекція

Березень, 2024

39.

Шубіна Л.Ю.

Спеціаліст вищої категорії, канд. тех. наук, доцент

Товорознавство харчових продуктів.

Таворознавчі характеристики мясноі сировини.

Лекція

Квітень,2024

40.

Кунічева Т.П.

Спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист.

Візуалізація даних.

Доповнена реальність.

Лекція

Квітень,2024

41.

Гібкін К.Р.

Спеціаліст

Організація екскурсійного обслуговування.

Техніка ведення екскурсії.

Лекція

Квітень, 2024

42.

Аштаєва Н. Л.

Спеціаліст І категорії.

Технологія ресторанної продукції.

Технологія холодних страв та закусок.

Лекція

Квітень, 2024р.

43.

Аштаєв О.С.

Спеціаліст І категорії.

Міжнародні етнічні кухні.

Традиції і культура харчування народів країн Америки.

Лекція

Квітень, 2024р.

44.

Нагорний О.Ю.

Спеціаліст, канд. техн. наук

Технологія харчових виробництв.

Технології молочної промисловості.

Лекція

Березень, 2024 р.

45.

Гуторов О.С.

Спеціаліст вищої категорії.

Основи дизайну.

Основи стелістики та дизайн-процесу.

Лекція

Травень, 2024 р.

46.

Скок Р.А.

Спеціаліст

Екологічна безпека харчових виробництв

Екологічна безпека атмосферного повітря, водопостачання та водовідведення на харчових підприємствах.

Лекція

Травень, 2024р.

47.

Вороніна К.В.

Спеціаліст

Харчова хімія.

Харчові кислоти та їх вплив на якість продуктів.

Лекція

Квітень, 2024р.

48.

Вольфсон-Гаршина Н.В.

Спеціаліст

Організація туризму.

Організація туристичного ринку.

Лекція

Квітень, 2024р.

49.

Мірошниченко Т.М.

Спеціаліст

Організація готельно-ресторанного обслуговування

Організація якісного обслуговування в індустрії гостинності

Лекція

Березень, 2024