Нове законодавство про ФПО

№ 800 Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
№ 306 Наказ Мінекономіки від 24 лютого 2020 року Про затвердження Зміни до національного класифікатора ДК 009:2010
№ 147 Постанова КМУ від 26 лютого 2020 р. Про внесення змін до ПКМУ від 28 грудня 2016 р. № 1045 - питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) ВНЗ
№ 199 Постанова КМУ від 26 лютого 2020 р. Про внесення змін до ПКМУ від 17 липня 2015 р. № 506 - надання  статусу курсанта окремим здобувача у невійськових закладах освіти
№ 419 Постанова КМУ від 27 травня 2020 р. Про внесення змін до ПКМУ від 5 квітня 1999 р. № 541 - пільговий проїзд студентів (курсантам невійськових) ЗФПО
№ 736 Постанова КМУ від 19 серпня 2020 р. Про затвердження Типової форми договору про надання освітніх послуг ЗФПО
№ 765 Постанова КМУ від 2 вересня 2020 р. Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері ФПО з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання
№ 807 Постанова КМУ від 9 вересня 2020 р. Про затвердження Положення про фаховий мистецький коледж
№ 957 Постанова КМУ від 13 жовтня 2020р. Про внесення змін до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів ПЗСО і педагогічних працівників
№ 980 Постанова КМУ від 21 жовтня 2020 р. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 - порядок забезпечення стипендіями осіб, які навчаються в ЗФПО
№ 1259 Постанова КМУ від 16 грудня 2020 р. Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти
№ 89 Розпорядження КМУ від 3 лютого 2021 р. Про затвердження плану заходів з підготовки передачі до комунальної власності цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (ЗФПВО) державної форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у яких здійснюються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва
№ 251 Наказ МОН від 23 лютого 2021  р. Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» - Типове положення про конкурсний відбір та Типовий контракт з керівником
№ 271 Наказ МОН від 01 березня 2021 р. Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території АРК та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення
№ 365 Постанова КМУ від 24 березня 2021 р. Про внесення змін до ПКМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 – Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності
№ 415 Наказ МОН від 13 квітня 2021 р. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти
№ 357 Постанова КМУ від 14 квітня 2021 р. Про внесення змін до переліків, затверджених ПКМУ від 28 липня 2003 р. № 1180 і від 27 серпня 2010 р. № 796 (платні послуги, які можуть надаватися державними  та комунальними закладами освіти…)
№ 466 Наказ МОН від 26 квітня 2021 р. Про документи про фахову передвищу освіту
№ 475 Постанова КМУ від 17 травня 2021 р. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти
№ 497 Постанова КМУ від 19 травня 2021 р. Про атестацію здобувачів ступеня ФПО та ступенів ВО на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі ЄДКІ (Перелік спеціальностей, Порядок проведення ЄДКІ)
№ 686 Наказ МОН від 18 червня 2021 р. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗФПО
№ 644 Постанова КМУ від 23 червня 2021 р. Про затвердження Порядку визначення компенсації витрат членів наглядових рад ЗФПО державної та комунальної форми власності
№ 749 Наказ МОН від 01 липня 2021 р. Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти
№ 762 Наказ МОН від 02 липня 2021 р. Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)
№ 724 Постанова КМУ від 14 липня 2021 р. Про затвердження Порядку переведення здобувачів ФПО, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших ЗФПО для завершення навчання за рахунок коштів відповідного бюджету
№ 988 Наказ МОН від 15 вересня 2021 р. Про затвердження Порядку виготовлення, видачі, обліку документів про ФПО та додатків до документів про ФПО
№ 1058 Постанова КМУ від 11 жовтня 2021 р. Про граничну вартість документів про здобуття ФПО, що виготовляються за рахунок бюджетних коштів
№ 1256 Постанова КМУ від  2 грудня 2021 р. Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій – критерії призначення академічних стипендій
№ 1431 Наказ МОН від 24 грудня 2021 р. Про внесення змін до наказу МОН від 07 грудня 2018 року № 1369 – проведення ДПА здобувачів ФПО
№ 130 Наказ МОН від 8 лютого 2022 р. Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
№ 186 Наказ МОН від 16 лютого 2022 р. Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
№ 187 Наказ МОН від 16 лютого 2022 р. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 07 серпня 2002 року № 450
№ 338 Постанова КМУ від 21 березня 2022 р. Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану
№ 364 Наказ МОН від  20 квітня 2021 р. Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році
№ 472 Наказ МОН від 24 травня 2021 р. Про внесення змін до Норм часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти
№ 981 Постанова КМУ від 2 вересня 2022 р. Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548
№ 1164 Постанова КМУ від 14 жовтня 2022 р. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 р. № 338
№ 426 Наказ МОН від 13 квітня 2023 р. Про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти
№ 510 Наказ МОН від 2 травня 2023 р. Про затвердження Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти
№ 510 Наказ МОН від 2 травня 2023 р. Про затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти