Відкриті заняття викладачів

2021/2022

Графік
проведення відкритих навчальних занять педагогічними працівниками у 2021/2022 н. р.
 

ПІБ
педагогічного
працівника

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене звання

Змістовно-організаційні характеристики заняття

Дата
проведення

Навчальна дисципліна

Тема

Форма навчального заняття

Циклова комісія економіки, управління та адміністрування

1.

Голованова О. М.

Спеціаліст І категорії

Бухгалтерський облік

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Практичне заняття

08.04.2022

2.

Гузенко Г. М.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, канд. екон. наук, доцент

Економічна теорія

Етапи розвитку економічної теорії

Лекція

15.09.2021

3.

Клочко В. М.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук, доцент

Економіка підприємства

Результативність діяльності підприємства

Лекція

29.11.2021

Витрати підприємства

Практичне заняття

07.02.2022

4.

Кулинич Т. В.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук

Теоріїя організації

Організація як система

Лекція

17.11.2021

Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація

Практичне заняття

14.12.2021

5.

Кунічева Т. П.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Інформатика і комп’ютерна техніка

Аналіз економічної інформації за допомогою табличного процесора

Практичне заняття

09.11.2021

6.

Морковін Є. О.

Спеціаліст

Інформаційні системи і технології

Сучасні інформаційні системи і технології

Практичне заняття

17.09.2021

7.

Постольна Н. О.

Спеціаліст І категорії

Фінанси, гроші та кредит

Необхідність та сутність кредиту

Лекція

19.04.2022

8.

Приходько Т. М.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Менеджмент

Планування в менеджменті

Лекція

14.04.2022

9.

Редька С. І.

Спеціаліст

Історія України

Українські землі у міжвоєнний період 1922–1939 рр.

Лекція

26.11.2021

Україна у складі СРСР 1940–1960 р.р.

Семінарське заняття

18.12.2021

10.

Резенкіна Н. О.

Спеціаліст вищої категорії

Правознавство

Адміністративне право України

Лекція

12.10.2021

11.

Руденко І. В.

Спеціаліст вищої категорії, канд. екон. наук, доцент

Управління витратами

Формування витрат за місцями і центрами відповідальності

Лекція

17.02.2022

12.

Руденко С. О.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, канд. філос. наук

Українська мова за професійним спрямуванням

До Дня української писемності «Одна вона у нас така співуча і дзвінка»

Літературно-музична композиція

09.11.2021

Філософія

Історико-філософський процес у Європі ІХХ ст.

Лекція-конференція

15.12.2021

13.

Скіндер Н. В.

Спеціаліст І категорії

Soft Skills

Формування якостей ефективного менеджера

Лекція

22.04.2022

14.

Тетеріна Т. А.

Спеціаліст вищої категорії

Географія туризму

Міжнародний і внутрішній туризм в країнах Азії і близького сходу

Лекція

24.11.2021

15.

Торяник І. П.

Спеціаліст І категорії

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Present Indefinite Tense

Практичне заняття

07.12.2021

16.

Тихонович В. М.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, канд. пед. наук, професор

Психологія

Психічні стани особистості

Лекція

07.04.2022

17.

Триняк М. В.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, д-р філос. наук, професор

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Money and its functions

Практичне заняття

10.11.2021

The main features of Ukrainian cuisine

Практичне заняття

11.02.2022

18.

Фролова Т. В.

Спеціаліст канд. техн. наук

Основи менеджменту

Універсальні функції менеджменту

Практичне заняття

18.10.2021

Проектування структур управління в підприємствах ресторанного господарства

Лекція

03.12.2022

Циклова харчових технологій та готельно-ресторанної справи

19.

Анісімов Г. Г.

Спеціаліст вищої категорії

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

Характеристика складського господарства

Лекція

11.11.2021

Організація тарного господарства

Практичне заняття

02.12.2021

20.

Аштаєв О. С.

Спеціаліст І категорії

Технічне креслення

Виконання ескізів деталей

Практичне заняття

15.11.2021

21.

Аштаєва Н. Л.

Спеціаліст І категорії

Основи санітарії, мікробіології та фізіології харчування

Мікробіологія харчових продуктів

Лекція

10.11.2021

22.

Гапонцева О. В.

Спеціаліст вищої категорії, канд. техн. Наук

Управління якістю продукції та послуг закладів сфери гостинності

Система управління якістю як механізм діяльності закладу готельно-ресторанного господарства

Лекція

12.04.2022

23.

Горбенко Г. О.

Спеціаліст ІІ категорії

Технологія харчових виробництв

Цукрова флористика

Практичне заняття

18.11.2021

Технологія борошняних і хлібобулочних виробів

Різдвяні пряники

Майстер-клас

22.12.2021

24.

Жуков Є. В.

Спеціаліст вищої категорії, канд. техн. наук

Ресторанна справа

Підготовка до обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства

Лекція

15.02.2022

25.

Зоря Р. Р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Товарознавство продовольчих товарів

Плодоовочеві товари та продукти їхньої переробки

Лекція

12.10.2021

26.

Пілюгіна І. С.

Спеціаліст, канд. техн. наук

Загальна та харчова хімія

Реакції окислення відновлення. Електрохімічні процеси

Лекція

17.11.2021

Кількісний аналіз

Практичне заняття

20.12.2021

27.

Черевична Н. І.

Спеціаліст вищої категорії, канд. техн. наук, доцент

Організація виробництва в закладах ресторанного господарства

Музеї кави

Практичне заняття

18.10.2021

Організація роботи кав’ярень

Лекція

29.11.2021

28.

Шелухіна І. А.

Спеціаліст ІІ категорії

Основи охорони праці

Виробничі шкідливості й методи захисту людини від їх негативного впливу

Практичне заняття

19.10.2021

Електробезпеки та дія струму на організм людини

Лекція

16.11.2021

29.

Яремчук Н. В.

Спеціаліст вищої категорії

Стратегія підприємства

Стратегія бізнесу

Лекція

02.11.2021

Основи підприємництва

Підприємство як основна організаційна структура підприємницької діяльності

Лекція

16.02.2022