Відкриті заняття викладачів

2022/2023

Графік
проведення відкритих навчальних занять педагогічними працівниками у 2022/2023 н. р.

ПІБ
педагогічного
працівника

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, науковий ступінь, вчене звання

Змістовно-організаційні характеристики заняття

Дата
проведення

Навчальна дисципліна

Тема

Форма навчального заняття

Циклова комісія економіки, управління та адміністрування

1.

Гурова К. Д.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук, доцент

Основи підприємництва

Процес створення підприємництва та характеристика основних його етапів

Лекція

09.12.2022

2.

Катаєв А. В.

Спеціаліст,
канд. екон. наук, доцент

Маркетинг

Структура і процес маркетингових досліджень

Лекція

22.11.2022

3.

Клепікова О. В.

Спеціаліст

Сучасна економіка та бізнес-середовище організації

Продукція та виробнича програма організації

Лекція

14.11.2022

4.

Курилова Н. М.

Спеціаліст

Менеджмент

Методологічні основи менеджменту

Лекція

10.02.2023

5.

Мельничук М. О.

Спеціаліст,
канд. екон. наук

Облік за видами економічної діяльності

Бухгалтерський облік діяльності підприємств громадського харчування

Лекція

01.11.2022

Бухгалтерський облік

Документація та інвентаризація в системі бухгалтерського обліку

Лекція

10.10.2022

6.

Мітяєва Т. Л.

Спеціаліст,
канд. екон. наук, доцент

Основи ринкових досліджень та поведінки споживачів

Продуктова політика у сфері послуг

Лекція

31.10.2022

7.

Нагорна І. В.

Спеціаліст,
канд. екон. наук

Фінансовий облік

Облік витрат виробництва

Лекція

18.11.2022

8.

Постольна Н. О.

Спеціаліст І категорії

Податкова система

Податкова політика та податковий механізм

Лекція

23.02.2022

9.

Резенкіна Н. О.

Спеціаліст вищої категорії

Правове регулювання професійної діяльності

Ліцензування економічної діяльності. Правовий режим майна суб’єктів економічної діяльності

Лекція

29.11.2022

Громадянське суспільство

Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту.

Лекція

05.12.2022

10.

Руденко І. В.

Спеціаліст вищої категорії,
канд. екон. наук, доцент

Планування меню та управління витратами

Концептуальні засади управління витратами на підприємстві ресторанного бізнесу

Лекція

21.02.2023

11.

Руденко С. О.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
канд. філос. наук

Ділова українська мова та навички презентації

Оратор і аудиторія. Техніка публічних презентацій

Лекція

22.12.2022

Основи філософських знань

Історія та сучасність вітчизняної філософської думки

Лекція

12.12.2022

12.

Савченко І. Г.

Спеціаліст,
канд. наук з держ. упр., доцент

Менеджмент

Регулювання та управління трудовим колективом

Лекція

06.12.2022

13

Скіндер Н. В.

Спеціаліст І категорії

Soft Skills

Самоорганізація та самомотивація

Лекція

02.03.2023

14.

Тихонович В. М.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
канд. пед. наук, професор

Основи організаційної поведінки та бізнес-комунікацій

Формування групової організаційної поведінки

Лекція

27.03.2023

15.

Триняк М. В.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
д-р філос. наук, професор

Професійні комунікації іноземною мовою

Introduction: Holidays, Hotels and Restaurants

Практичне заняття

06.02.2023

Циклова харчових технологій та готельно-ресторанної справи

16.

Аштаєв О. С.

Спеціаліст І категорії

Основи гастрономії 

Теоретичні основи гастрономії 

Лекція

21.02.2023 

17.

Аштаєва Н. Л.

Спеціаліст І категорії

Харчова хімія

Харчові речовини. Їх властивості та перетворення в харчових технологіях 

 Лекція

22.02.2023 

18.

Гібкін К. Р.

Спеціаліст

Дизайн та технологія обслуговування в закладах готельного господарства

Класифікація підприємств готельного господарства. Типи підприємств готельного господарства 

Лекція

07.03.2023 

19.

Гуторов О. С.

Спеціаліст

Основи дизайну

Композиція

Лекція

13.02.2023

Проєктування та інжиніринг підприємств галузі

Порядок та обґрунтування проектування закладів громадського харчування

Лекція

07.11.2022

20.

Зміївська І. В.

Спеціаліст вищої категорії

Цифрові послуги та рішення для бізнесу

Цифрові рішення для бізнесу

Лекція

30.11.2022

21.

Золотухіна О. О.

Спеціаліст вищої категорії

Контроль та управління якістю та безпечністю харчових продуктів 

Система контролю якості харчових продуктів. Впровадження НАССР 

Лекція 

24.02.2023 

22.

Кунічева Т. П.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Цифрова культура 

Цифрова культура та її місце в сучасному інформаційному суспільстві 

Лекція 

24.02.2023 

23.

Скок Р. А.

Спеціаліст

Екологічна безпека харчових виробництв 

Людина та природне середовище 

Лекція 

27.02.2023 

24.

Сєдих К. В.

Спеціаліст,
канд. техн. наук

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Теплове устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Лекція

08.02.2023

25

Цибочкін В. В.

 

Основи протидії цифровому шахрайству 

Шкідливе програмне забезпечення 

Прпактичне заняття 

09.03.2023 

26.

Шубіна Л. Ю.

Спеціаліст,
канд. техн. наук, доцент

Товарознавство харчових продуктів

Товарознавчі характеристики кондитерських виробів

Лекція

14.02.2023