Вибіркові освітні компоненти

Вибір дисциплін на 2021/2022 н.р.

Вибіркові освітні компоненти ХТЕІ КНТЕУ


Інструкція для здобувачів щодо запису 

База силабусів для голосування

Голосування бакалаври: Форма  Результати

Голосування магістри: Форма  Результати

Голосування молодші бакалаври: Форма  Результати

Вибіркові освітні компоненти ХТЕК КНТЕУ

Т-21 Результати

РОБ-20 Результати

ЗРОСБ-20 Результати