Курсове проєктування


Внутрішні нормативні документи

Положення про курсову роботу (проєкт)

Рекомендована тематика курсових робіт

осінній семестр 2023/2024 н. р.

Дизайн і технології сервісних процесів у закладах ресторанного господарства (ГР-22)

Дизайн та технології надання туристичних послуг (ТР-22)

Маркетингові комунікації (МР-22)

Облік за видами економічної діяльності (О-22)

Ресторанна справа (просунутий рівень) (ГРБ-21)

веснянний семестр 2023/2024 н. р.

Аналіз господарської діяльності (ЕБ-21)

Основи проєктного аналізу (Е-22)

Технології харчових виробництв (ТХБ-21)

Управління персоналом (МБ-21)

Фінансово-економічна безпека організації (Ф-22)Зовнішні нормативні документи

Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання : ДСТУ 3008:2015. – [Чинний від 2017-07-01]. – Київ : УкрНДЦ, 2016. – 31 с.

Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582:2013. – [Чинний від 2014-01-01]. – Київ : Мінекономрозвитку, 2014. – 18 с.

Питання українського правопису : постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 437

Український правопис 2019

Стислий огляд основних змін у новій редакції «Українського правопису» (2019)