Академічна мобільність


Внутрішні нормативні документи

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільністьПрограми академічної мобільності та обміну студентами

Еразмус+ Програма iменi Фулбрайта в Українi Global UGRAD U.S. Embassy in Ukraine
 British Council Ukraine Французський інститут в УкраїніЗовнішні нормативні документи

Академічна мобільність : інформація Міністерства освіти і науки України

Порядок реалізації права на академічну мобільність : постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. 579.

Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном : постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411.

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів : постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. № 98.