Атестація

2021/2022


Розклад атестації (червень 2022)


Склад екзаменаційний комісій (червень 2022)Програми кваліфікаційних екзаменів (червень 2022)

Спеціальність

Освітня програма

Шифр групи

Фаховий молодший бакалавр

051 Економіка

Економіка підприємства

Е-20

071 Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

О-20

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

ФБ-20

075 Маркетинг

Комерційна діяльність

М-20

181 Харчові технології

Виробництво харчової продукції

ТС-20

241 Готельно-ресторанна справа

Ресторанне обслуговування

РО-20

242 Туризм

Туристичне обслуговування

ТО-20

Бакалавр

 

 

051 Економіка

Економіка підприємства

ЕСБ-20

181 Харчові технології

Ресторанні технології

ТСБ-20