Академічна доброчесність

Внутрішні нормативні документи

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти


Зовнішні нормативні документи

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VII

Про фахову передвищу освіту : Закон Україн від 06 червня 2019 р. № 2745-VIII

Запобігання окремих проблем і помилок  у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист Міністерства  освіти і науки України від 20 травня 2020 р. № 1/9-263 

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, затверджені рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року (протокол № 11)

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), 2019

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP)

Creative Commons