Моніторинг якості освіти

Внутрішні нормативні документи

Положення про опитування здобувачів фахової передвищої / вищої освіти і випускників

Положення про опитування роботодавців


Внутрішні моніторингові дослідження якості освіти


Опитування здобувачів освіти

Актуальні питання організації освітнього процесу

Оцінювання студентами рівня викладання навчальних дисциплін

Опитування здобувачів освіти щодо проявів корупції у Коледжі


Опитування роботодавців


Опитування викладачів


Опитування випускників
Зовнішній моніторинг якості освіти

Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 р. № 338

Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295

Акредитаційний порадник у сфері фахової передвищої освіти

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми : затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року